Inox 310S

Inox 310S là loại đặc biệt chịu nhiệt độ cao khoảng 10000C. Được sử dụng làm lò nung, lò đốt.

Inox 904L là loại chịu nhiệt, độ cao hơn SUS 310S. Nhiệt độ làm việc an toàn khoảng 14000C

Hotline

0942 37 38 39 – 0986 199 999

Tấm 310S

 • Tấm 310S có độ dầy từ 1.0 mm đến 100 mm
 • Bề mặt BA / 2B / No1
 • Hàng có sẵn tại kho

Cuộn 310S

 • Tấm 310S có độ dầy từ 0.3 mm đến 12 mm
 • Bề mặt BA / 2B / No1
 • Hàng có sẵn tại kho

Ống 310S

 • Chúng tôi có  ống từ Φ 4.0 mm đến 500.0 mm
 • Có cả ống đúc & ống hàn
 • Hàng có sẵn tại kho

Cây đặc inox 310S

 • Có 3 loại cậy đặc: đặc tròn, đặc vuông, đặc lục giác.
 • Hàng có sẵn tại kho

U đúc & V đúc inox 310S

 • U đúc có size từ 60 mm – 200 mm. V đúc có size từ 30 mm – 100 mm
 • Hàng có sẵn tại kho