Inox 321

Inox 321 có thành phần cấu tạo gần giống như inox 304 được thêm vào Titan (Ti). Inox 321 có khả năng chịu nhiệt, định hình và hàn tốt hơn nhiều inox 304
Ứng dụng inox 321: thiết bị ủ điện cao, ống xả ô tô, ống khói, …

Hotline

0942 37 38 39 – 0986 199 999

Tấm 321

Cuộn 321